Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

 

1. Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 3 - Zlecenie - Spółka SEWIK jako inwestor zastępczy  
  Załącznik nr 4 - Wniosek o zezwolenie na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 5 - Wzór pisemnej zgody na wejście w teren właściciela działki  
  Załącznik nr 6 - Wzór zlecenia na wykonie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)  
   Załącznik nr 7 - Wzór pisemnego wniosku o dokonanie odbioru technicznego  
2. Procedura zmiany płatnika
  Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie zmiany płatnika  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego  
3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego