internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

1 października br. zgodnie z terminem umownym Firma IDS-BUD zakończyła prace w ramach zadania pn "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 2". Zadanie to było kluczowym elementem projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane". Wartość całkowita zgodnie z umową wyniosła 18 700 000 zł.

 

Zrealizowany zakres rzeczowy obiją rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Na terenie oczyszczalni Łęgi wykonano:

 

 • modernizację bloku oczyszczania biologicznego w tym:
  - modernizację komory rozdziału ścieków, 
  - modernizacja reaktorów biologicznych, 
  - modernizacje i rozbudowę stacji dmuchaw, <
  - modernizacje stacji chemicznego strącania fosforu PIX,
  - modernizacje osadników wtórnych
 • budowę nowych sieci zewnętrznych,
 • modernizację rozdzielni głównej,
 • budowę linii kablowych (w zachodniej części terenu oczyszczalni),
 • modernizację oświetlenia terenu (w zachodniej części terenu).

 

Na terenie oczyszczalni Spyrkówka wykonano:

 • modernizację bloku oczyszczania mechanicznego w tym: 
  - przebudowa i modernizacja budynku krat
  - modernizacja piaskowników wirowych
 • modernizację bloku oczyszczania biologicznego w tym:
  - modernizację osadników Imhoffa,
  - modernizację pompowni osadu przefermentowanego,
  - modernizację komory osadu czynnego,
  - modernizację osadnika pośredniego,
  - modernizację pompowni osadu recyrkulowanego,
  - modernizację komory rozdziału na złoża,
  - omodernizację złóż biologicznych,
  - modernizację komory mieszania,
  - modernizację stacji chemicznego strącania fosforu PIX,
  - modernizację osadników wtórnych radialnych,
  - modernizację osadników wtórnych prostokątnych,
  - modernizacja pompowni osadu nadmiernego,
 • budowę pompowni wody technologicznej,
 • budowę nowych sieci zewnętrznych,
 • budowę linii kablowych,
 • rozbudowę drogi wewnętrznej w rejonie budynku krat.