Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku: Kierownik Działu Zaopatrzenia,  Gospodarki Magazynowej i Transportu.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej: