internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

W związku z wejściem w życie w dniu 1 września 2019 roku nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadziła elektroniczny Wykaz podmiotów VAT zawierający m.in. numery bankowych rachunków rozliczeniowych (tzw. białą listę), informujemy, że wskazany numer rachunku bankowego na wystawionych przez SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z .o.o.  fakturach jest Państwa indywidualnym rachunkiem, zwanym inaczej rachunkiem wirtualnym.

Rachunek ten jest powiązany  bezpośrednio z rachunkiem rozliczeniowym: PEKAO S.A. 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559, który został zgłoszony przez Spółkę w urzędzie skarbowym i  jest uwidoczniony w Wykazie podmiotów VAT.  Zapłata na Państwa rachunek indywidualny nie rodzi negatywnych skutków podatkowych, co zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów w wydanych wyjaśnieniach dotyczących Wykazu podmiotów VAT:

https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat/.