internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

W dniu 08.06.2013 r. Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. miała przyjemność uczestniczyć w Pikniku Rodzinnym na Błoniach z okazji 20-lecia działalności WFOŚiGW w Krakowie.

W trakcie tego wydarzenia mieliśmy możliwość zaprezentowania działań Spółki Sewik w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

Wydane na tą okazję foldery prezentujące ścieżkę edukacyjną na oczyszczalni ścieków w Zakopanem cieszyły się dużym zainteresowaniem gości pikniku, szczególnie dzieci i młodzieży odwiedzających nasze stoisko.

Uczestnictwo w pikniku stworzyło również okazję do przedstawienia działań firmy współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Odwiedzający nas goście mieli możliwość zdobycia bliższych informacji na temat finansowanych inwestycji m.in. dzięki wyświetlanej prezentacji multimedialnej obrazującej przebieg poszczególnych zadań. 

Mamy nadzieję, że udział Spółki Sewik w tego typu wydarzeniach pozwoli na zwiększenie świadomości ekologicznej ludzi, szczególnie w zakresie oszczędzania wody i rozważnego użytkowania sieci kanalizacyjnej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia.