internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 2" został wyłoniony Wykonawca robót firma IDS - BUD z siedzibą w Warszawie, z którą w dniu 14.08.2013r. została podpisana umowa na kwotę 18 700 000 zł.

W dniu 08.06.2013 r. Sewik Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. miała przyjemność uczestniczyć w Pikniku Rodzinnym na Błoniach z okazji 20-lecia działalności WFOŚiGW w Krakowie.

W trakcie tego wydarzenia mieliśmy możliwość zaprezentowania działań Spółki Sewik w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.