Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWiK  TATRZAŃSKA  KOMUNALNA  GRUPA  KAPITAŁOWA  W  ZAKOPANEM  INFORMUJE,  ŻE  W  ZWIĄZKU  Z PRACAMI  NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ KOŁO „IMPERIALU” W  DNIU  19.08.2019 R.  OD GODZ. 11.00 DO GODZ. 13.00 WYSTĄPI BRAK WODY W BUDYNKACH  PRZY: UL.KARŁOWICZA, UL.BULWARY SŁOWACKIEGO (OD MOSTU PRZY UL.KARŁOWICZA W STRONĘ KUŹNIC), UL.DR.NA ANTAŁÓWKĘ, UL.DR.NA KOZINIEC, UL.BRONIEWSKIEGO, UL.ANTAŁÓWKA, UL.ANTAŁÓWKA NA WIERCH, UL.KURIERÓW TATRZAŃSKICH, UL.PARDAŁÓWKA BL.NR 2A, UL.DROGA DO OLCZY, UL.BRZOZOWSKIEGO, UL.PARDAŁÓWKA (OD UL.BRONIEWSKIEGO DO UL.SALWATORIAŃSKA ). W  REJONIE UL.BALZERA MOŻE WYSTĄPIĆ SPADEK CIŚNIENIA.

ZA  UTRUDNIENIA  BARDZO  PRZEPRASZAMY

Oczyszczalnia ścieków w Zakopanem jest oczyszczalnią, w której  oczyszczanie ścieków  odbywa się  w oparciu o technologię oczyszczania biologicznego w sposób ciągły 24h na dobę. Zaprojektowana została z założeniem oczyszczania ścieków dostarczanych przez mieszkańców jak również turystów.  Proces technologiczny związany z oczyszczaniem przebiega prawidłowo i nie jest zakłócony pomimo zwiększonej liczby osób w sezonie turystycznym. Ścieki oczyszczone, które są wprowadzane do potoku Cicha Woda zarówno z oczyszczalni na Łęgach jak i na Spyrkówce w całości spełniają parametry,  które zostały określone w pozwoleniu wodno-prawnym  i nie zagrażają w żaden sposób zarówno ludziom jak i środowisku.
Spółka SEWIK już od wielu lat umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z procesami technologicznymi oczyszczania ścieków poprzez organizację akcji edukacyjno-informacyjnych na terenie oczyszczalni.

W odpowiedzi na pojawiające się ostatnio nieprawdziwe informacje odnośnie mocy przerobowej oczyszczalni ścieków, SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa informuje, że ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego  nie stanowią żadnego zagrożenia dla pracy  oczyszczalni.  

Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym, oczyszczalnia może przyjąć   11 680 000 m 3  ścieków, a w roku 2018  przyjęła 8 270 825 m 3  w tym ilość ścieków dowożonych  do stacji zlewnych wyniosła 17 758 m 3 co stanowi jedynie 0,2% w stosunku do oczyszczonych ścieków w ciągu roku, dlatego nieprawda jest że oczyszczalnia nie ma mocy przerobowej.

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko Kierownik Działu Zaopatrzenia,  Gospodarki Magazynowej i Transportu

Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:

  • Organizacja nowo powoływanego Działu, w tym: wyposażenie magazynów i garaży, zatrudnianie nowych pracowników w konsultacji z Zarządem Spółki, przeprowadzenie inwentaryzacji i przeniesienie funkcjonujących magazynów;
  • Nadzór nad  sprawnym działaniem magazynu;
  • Organizowanie i koordynowanie pracy personelu magazynowego;
  • Organizacja i udział w okresowo realizowanych inwentaryzacjach;
  • Realizacja  zakupów zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce, zagwarantowanie dostępności  materiałów niezbędnych do funkcjonowania firmy przy zachowaniu optymalnych stanów magazynowych;
  • Utrzymanie w sprawności środków transportu, organizowanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów oraz koordynowanie zleceń w zakresie napraw środków transportu – prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  • Kontrola wykorzystania pojazdów, prowadzenie rozliczeń paliwowych dla środków transportu będących w posiadaniu Spółki - prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  • Współpraca z  ubezpieczycielami  i urzędami w zakresie obsługi szkód i rejestrowania pojazdów.

 Jak zbudowana jest oczyszczalnia? Gdzie trafiają ścieki?

 

Na te pytania i wiele innych odpowiedzą pracownicy Spółki Sewik podczas Dni Otwartych w oczyszczalniach ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem. Na odwiedzających czeka dużo atrakcji:

  • ścieżka edukacyjna – w przystępny i ciekawy sposób zarówno mali, jak i duzi dowiedzą się na czym polega proces oczyszczania ścieków. Pracownicy Spółki opowiedzą dlaczego musimy oczyszczać ścieki i jak wspólnie możemy chronić środowisko naturalne. Każdy otrzyma folder z najważniejszymi informacjami o oczyszczaniu ścieków, dzięki czemu utrwali zdobytą wiedzę.
  • specjalistyczny sprzęt – fani mechaniki z bliska zapoznają się ze sprzętem, który na co dzień wykorzystują pracownicy Spółki, tj. specjalistyczne samochody, koparki, urządzenia stosowane w eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W dniu 19.05.2017r. w godzinach od 8:00 do 14:00 zapraszamy na dzień otwarty Sewik Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 35C.

Miło nam poinformować iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku Spółka SEWiK podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap I”. 

Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się w kwocie 15 716 182,39 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 8 208 199,50 PLN.

Spółka Sewik z przyjemnością informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku zakończyła realizację projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane” współfinansowanego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

Miło nam poinformować iż w dniu 22 lipca o  godz. 17:45 w telewizji TVP Kraków, zostanie wyemitowany film z realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane".

W dniu 08.05.2015r. w godzinach od 8:00 do 14:00 zapraszamy na dzień otwarty Sewik Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 35C.

W programie dnia otwartego Spółki znajdą się:

Ścieżka edukacyjna - zapoznanie z procesem oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem, które zostały zmodernizowane dzięki wsparciu ze środków Funduszu Spójności.

1 października br. zgodnie z terminem umownym Firma IDS-BUD zakończyła prace w ramach zadania pn "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 2". Zadanie to było kluczowym elementem projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane". Wartość całkowita zgodnie z umową wyniosła 18 700 000 zł.