internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Miło nam poinformować iż w dniu 21 kwietnia 2017 roku Spółka SEWiK podpisała umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane - etap I”. 

Całkowity koszt realizacji projektu zamyka się w kwocie 15 716 182,39 PLN, a wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 8 208 199,50 PLN.

Instytucją, z którą podpisano umowę jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie.

Projekt zakłada wykonanie 13 zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Gubałówka w Zakopanem – etap I
 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie Polany Szymaszkowej w Zakopanem
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Rysulówka w Kościelisku
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Topory w Zakopanem
 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Pod Blachówką w Kościelisku etap II
 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz pompownią w rejonie ulicy Krzeptówki w Zakopanem
 7. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa-Bór w Kościelisku
 8. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Nowotarska, Chałubińskiego, Kasprusie w Zakopanem
 9. Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem
 10. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i hydrofornią na osiedlu Topory w Zakopanem
 11. Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej miasta Zakopane
 12. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 200 kW na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem
 13. Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej

Łącznie w ramach projektu powstanie ponad 11 kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a prawie 4 kilometry będzie gruntownie zmodernizowane. Zostanie wdrożony komputerowy model sieci wodociągowej niezbędny do jej efektywnego zarządzania, oraz ograniczania strat wody. Ponadto na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 200 kW, której działanie wpłynie na zmniejszenie kosztów oraz zwiększy niezawodność procesu oczyszczania ścieków.  

Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Zakopane. Planowane działania polegające na budowie i modernizacji systemu kanalizacji zbiorczej przyczynią się do ochrony środowiska  w tym wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, oraz zniwelują dopływ wód infiltracyjnych do oczyszczalni ścieków.

Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów w rejonach dotychczas ich pozbawionych, poprawi komfort mieszkańców aglomeracji, a ponadto zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tych terenów. Przebudowa przewodów wodociągowych przyczyni się do zmniejszenia awaryjności sieci, oraz zniweluje straty wody, tym samym będzie mieć korzystny wpływ na ograniczenie poboru wody i zapewnienie oszczędności zasobów wodnych.

 

Elektroniczny system zgłaszania nieprawidłowości związanych z realizacją projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności: System elektroniczny lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.