internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją  nr KR.RET.070.158.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. ogłoszoną w dniu 21.05.2018r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie w dniu 29.05.2018r.

Decyzja nr KR.RET.070.158.2018

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca od dnia 29.05.2018r.:

 

 

 

       

 

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

29.05.2018 -28.05.2019

29.05.2019 -28.05.2020

29.05.2020 -28.05.2021

cena  w zł za 1 m3 dostarczonej wody

2,75

2,82

2,83

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz główny

5,88

5,88

5,88

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz lokalowy (podwodomierz)

3,4

3,4

3,4

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wg przeciętnych norm zużycia  (ryczałt)

4,08

4,08

4,08

       

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

Cena/stawka netto w okresie

29.05.2018 -28.05.2019

29.05.2019 -28.05.2020

29.05.2020 -28.05.2021

cena  w zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków

6,16

6,37

6,44

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz główny

6,61

6,61

6,61

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wodomierz lokalowy (podwodomierz)

3,07

3,07

3,07

opłata stała abonamentowa zł/odb/miesiąc - wg przeciętnych norm zużycia (ryczałt)

4,98

4,98

4,98

             

  

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8% . 

 


 

 

 

Cennik za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujący od 01.05.2017.

W oparciu o art.24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2017.328 t.j) SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. w Zakopanem ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego oczyszczania ścieków dla odbiorców korzystających z usług Spółki :

 

Cena netto za 1 m3 wody 2,43 zł
Cena netto za 1 m3 odprowadzanych ścieków 6,64 zł

Opłaty stałe - abonamentowe miesięczne na punkt poboru wynoszą:

 

zakres usług/ sposób rozliczania   Woda i ścieki  Woda  ścieki
 wodomierz główny  12,49 zł  5,88 zł  6,61 zł
 wodomierz lokalowy  6,47 zł  3,40 zł  3,07 zł
 ryczałt  9,06 zł  4,08 zł  4,98 zł

Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%  

Taryfy ustalono na okres od 1 maja 2017 r do 30 kwietnia 2018 r.

 

 Zgodnie z art. 24 e, 24 f oraz 24 g Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328):

- dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy,

- nowa taryfa obowiązywać będzie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.


 

 
Załączniki:
Download this file (cennik_uslug_dodatkowych_2020_v2.pdf)Cennik usług dodatkowych 2020202 kB