internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

   

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów w SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

 

1. Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
 

Załącznik nr 1a - Wniosek (W-j) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku W-j oraz szkicu sytuacyjnego

 
  Załącznik nr 1b - Wniosek (W-w) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków wielolokalowych, zespołów budynków rekreacyjnych , pensjonatów, hoteli, obiektów przemysłowych itp.
 
  Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie informacji technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia  nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w celu wykonania przyłącza wodociągowego  i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 4 - Wniosek o zezwolenie na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 5 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)   
  Załącznik nr 6 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru  
  RODO - informacja dla klienta na temat zasad przetwarzania danych osobowych  
2. Obsługa klienta
 
 

Załącznik nr 1 

 
 

          a) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków ZMIANA PŁATNIKA (dla istniejących                  punktów poboru)

 

          b) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (dla nowo podłączanych punktów                      poboru)

  Załącznik nr 2Wniosek o zmianę danych firmy
  Załącznik nr 3Wniosek o zmianę adresu płatnika / korespondencyjnego
  Załącznik nr 4Wniosek o nadanie numeru nieruchomości / zmiana nazwy ulicy
  Załącznik nr 5 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty
  Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot nadpłaty
  Załącznik nr 7 Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę na podlewanie ogródka
3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego  

 

Informacje na temat przebiegu w terenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Jeżeli potrzebują Państwo sprawdzić czy przez daną działkę przebiega sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, zachęcamy do skorzystania ze Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Zakopane – adres: https://mzakopane.e-mapa.net/ .

W pierwszej kolejności należy wyszukać interesujący nas adres lub konkretną działkę, w tym celu należy użyć narzędzia szukaj (prawy górny róg).  

Kiedy system przeniesie nas w odpowiednie miejsce, klikamy ikonę drzewka warstw (pierwsza od lewej), rozwijamy przyciskiem „+” zakładkę Powiat Tatrzański i zaznaczamy uzbrojenie terenu.