Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

 

1. Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie informacji technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia  nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w celu wykonania przyłącza wodociągowego  i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 4 - Wniosek o zezwolenie na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 5 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)   
  Załącznik nr 6 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej  
   Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru  
2. Obsługa klienta
 
  Załącznik nr 1 -  Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków
  Załącznik nr 2Wniosek o zmianę danych firmy
  Załącznik nr 3Wniosek o zmianę adresu płatnika / korespondencyjnego
  Załącznik nr 4Wniosek o nadanie numeru nieruchomości / zmiana nazwy ulicy
  Załącznik nr 5 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty
  Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot nadpłaty
3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego