Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

 

1. Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
  Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie informacji technicznej dotyczącej możliwości przyłączenia  nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 3 - Oświadczenie inwestora o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane w celu wykonania przyłącza wodociągowego  i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 4 - Wniosek o zezwolenie na przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej  
  Załącznik nr 5 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)   
  Załącznik nr 6 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej  
   Załącznik nr 7 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru  
2. Procedura zmiany płatnika
  Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie zmiany płatnika  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego  
3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego