Drukuj

 

1. Obsługa klienta
 
 

Załącznik nr 1 

 
 

          a) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków ZMIANA PŁATNIKA (dla istniejących                  punktów poboru)

 

          b) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (dla nowo podłączanych punktów                      poboru)

  Załącznik nr 2Wniosek o zmianę danych firmy
  Załącznik nr 3Wniosek o zmianę adresu płatnika / korespondencyjnego
  Załącznik nr 4Wniosek o nadanie numeru nieruchomości / zmiana nazwy ulicy
  Załącznik nr 5 Wniosek o przeksięgowanie wpłaty
  Załącznik nr 6 Wniosek o zwrot nadpłaty
  Załącznik nr 7 Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę na podlewanie ogródka
  Załącznik nr 8 -  Wniosek o podwodomierz
2.  Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan
   Załącznik nr 1 - Wniosek (W-j) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych 

Przykład poprawnie wypełnionego wniosku W-j oraz szkicu sytuacyjnego

 
  Załącznik nr 1 - Wniosek (W-w) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków wielolokalowych, zespołów budynków rekreacyjnych , pensjonatów, hoteli, obiektów przemysłowych itp.  
  Załącznik nr 6 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)   
  Załącznik nr 7 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej
  Załącznik nr 8 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru
  RODO - informacja dla klienta na temat zasad przetwarzania danych osobowych
3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
  Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego  
  Załącznik nr 2 - Oświadczenie o zapewnieniu całorocznego dojazdu do zbiornika bezodpływowego  

 

   

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów w SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

 

Odległości jakie należy zachować przy uzgadnianiu projektowanych sieci i obiektów względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

 

Informacje na temat przebiegu w terenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Jeżeli potrzebują Państwo sprawdzić czy przez daną działkę przebiega sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, zachęcamy do skorzystania ze Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Zakopane – adres: https://mzakopane.e-mapa.net/ .

W pierwszej kolejności należy wyszukać interesujący nas adres lub konkretną działkę, w tym celu należy użyć narzędzia szukaj (prawy górny róg).  

Kiedy system przeniesie nas w odpowiednie miejsce, klikamy ikonę drzewka warstw (pierwsza od lewej), rozwijamy przyciskiem „+” zakładkę Powiat Tatrzański i zaznaczamy uzbrojenie terenu.