internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

ul. Kasprowicza 35 c
34-500 Zakopane

tel.: 18 20 24 450
fax.: 18 20 24 454

Telefon dla mieszkańców sąsiadujących z oczyszczalnią ścieków na Spyrkówce  w sprawie  uciążliwości związanych z nieprzyjemnymi zapachami: 885 228 225

www: www.sewik.com.pl 
mail: sewik@sewik.com.pl

ePUAP: /sewik-zakopane/SkrytkaESP

REGON: 490003792
NIP: 736-000-69-71
KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 405 800,00  zł

 

Numery kont bankowych:

BNP Paribas Bank Polska O/Zakopane - 79 1600 1042 0002 0141 8065 6001
PEKAO  S.A. O/Zakopane - 14 1240 4748 1111 0000 4874 8559