internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Budynek administracyjny Sewik W grudniu 2004 r. Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę o powołaniu grupy kapitałowej, w skład której weszły trzy firmy komunalne działające na terenie powiatu tatrzańskiego: SEWiK Sp. z o.o., TESKO Sp. z o.o. i Zakopiańskie TBS Sp. z o.o. 

Powstanie tej grupy ma na celu racjonalizację kosztów oraz usprawnienie organizacji i zarządzania spółek. Powinno to również umocnić ich pozycję na rynku oraz podnieść zadowolenie klientów z świadczonych usług. W 2006 roku rozpoczęto tworzenie właściwej struktury grupy. Wynikiem tych przekształceń jest też zmiana nazwy naszej spółki, która obecnie przyjęła brzmienie SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

 

Zarząd Spółki

  • Mirosław Sikora - Prezes Zarządu

 

Prokurenci

  • Marcin Rafacz
  • Janina Bachleda-Dorcarz

 

Rada Nadzorcza

  • Marek Kabaciński - Przewodniczący
  • Dorota Kierpacz
  • Maciej Tokarz
  • Katarzyna Mitka
  • Grzegorz Bachleda
  • Roman Ratułowski

 

Strukturę spółki przedstawia Schemat organizacyjny 

Dane firmy:
Zarząd oraz administracja Spółki mieści się w Zakopanem, przy ulicy Kasprowicza 35c
REGON: 490003792
NIP: 736-000-69-71
KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 405 800,00 zł