Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

Zamówienie poniżej 30 tys. euro, zgodnie z procedurą zakupową spółki SEWiK PQE/P/2

Zamawiający:

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.
ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane
tel. 018 20 24 475

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa geodezyjna w 2019 r. w zakresie wykonania:
a) map sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 na terenie Zakopanego i Kościeliska wraz z uzyskaniem klauzuli o wpisie do ewidencji geodezyjnej i  kartograficznej
b) tyczenia trasy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na podstawie dokumentacji projektowej na terenie Zakopanego i Kościeliska
c) powykonawczych zamierzeń geodezyjnych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Zakopanego i Kościeliska wraz z uzyskaniem klauzuli o wpisie do ewidencji geodezyjnej i kartograficznej oraz ze szkicem geodezyjnym powykonawczym w skali 1:500
d) innych czynności geodezyjnych