internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

Zapytanie ofertowe dla wartości zamówienia poniżej 30 000 € prowadzone jest w oparciu o przepisy Procedury PQE/P/2 obowiązującej w SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.


Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu wizualizacji procesów technologicznych Spółki Sewik:

a. System SCADA zabudowany będzie w architekturze 2 x Serwer iFix v6.0, 2 x iClient v6.0, +  serwer archiwizacji danych Proficy Historian 7.0 wraz z serwerem Webowym iFix WebSpace v4.8 oraz programem raportującym Dream Raport for Proficy v4.7.


b. Dane z systemu prezentowane będą na dyspozytorni oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem ( 4 monitory główne 55” 1920x1080 + 4 monitory robocze 27” 1920x1080) oraz za pośrednictwem iFix WebSpace na stacjach roboczych oraz tabletach brygadeksploatacyjnych.