internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w oparciu o zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych SEWiK , informuje o zamiarze zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na ulicy Szymony w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015.01 realizowanego przez Gminę Miasto Zakopane związanego z Budową Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem.

Spółka SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa informuje, że w dniu 23 lutego 2021 roku zawarła umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na ulicy Szymony w ramach zadania inwestycyjnego nr 2015.01 realizowanego przez Gminę Miasto Zakopane związanego z Budową Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem z Podhalańskim Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu.