internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

Spółka SEWiK zaprasza do składania ofert na prace wykonawcze polegające na punktowych wymianach zestawów wodomierzowych zlokalizowanych w Zakopanem przy ul. Janosówka, Piszczory, Stachonie, Stary Młyn oraz Zwijacze

Termin składania ofert upływa 11.03.2021 r. o godz. 11.00

Oferty można składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej według informacji poniżej:

Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą(e) ofertę.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, 

Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu (ZGMiT), Pan Michał Grabowski   

z adnotacją: 

OFERTA NA PRACE WYKONAWCZE ZADANIE NR 7 – WYMIANA WODOMIERZY OBEJMUJĄCE UL. JANOSÓWKA, PISZCZORY, STACHONIE, STARY MŁYN oraz ZWIJACZE W ZAKOPANEM

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 11.03.2021 r. godz.11:00