internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

Przetargi

Naszych stałych kontrahentów oraz firmy zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi ogłaszanych przez naszą Spółkę przetargów:

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie obsługi geodezyjnej dla SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.”
Termin składania ofert upływa: 12.04.2021 r. o godz. 13.00.
Oferty można składać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnej według informacji poniżej:
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą(e) ofertę.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w kopercie w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Kopertę należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. siedzibą w Zakopanem, Dział Zaopatrzenia, Gospodarki Magazynowej i Transportu, Pan Michał Grabowski
z adnotacją: OFERTA NA USŁUGI GEODEZYJNE 2021-2022 NIE OTWIERAĆ PRZED: 12.04.2021 r. godz. 13:00.