internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

3S/Krzpetówki/2015

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do 4 budynków w rejonie ulicy Krzeptówki w Zakopanem.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

a) sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i kolektorem tłocznym o ogólnej długości 345,0 mb w tym;

  •  200 mm PVC – 69,0 m,
  •  60 mm PVC – 53,0 m,
  •  90 mm PE – 223,0 m (tłoczny),

b) pompowni ścieków z dwoma pompami wielofunkcyjnym zatapialnymi, w zbiorniku żelbetowym

  • 1800 mm, z zasilaniem energetycznym, szafami sterowniczymi, systemem monitoringu, oraz pełną armaturą i elementami instalacyjnymi, 

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:

  • Projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków wraz z pompownią ścieków i rurociągiem tłocznym (Załącznik nr I do SIWZ).
  • Projekt budowlany instalacji elektrycznej przepompowni ścieków (Załącznik nr II do SIWZ).
  • Projekt wykonawczy systemu monitoringu pompowni ścieków (Załącznik nr III do SIWZ).
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (Załącznik nr IV do SIWZ).
Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie947 kB
Download this file (siwz.pdf)Specyfikacja zamówienia1228 kB