internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

JRP/ZP- 3/2015

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sobiczkowa Bór w Kościelisku.

1) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

a) przebudowy istniejącego odcinka kolektora sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanego z rur Ø 400 mm, na nowy kolektor Ø 500 mm PVC klasy S (SDR 34 SN 8, lite), o długości 286,0 mb. z przepięciami 5 przyłączy do nowego kolektora rurami Ø 200 mm mm klasy S (lite) o łącznej długości 13,0 mb

b) konstrukcji wsporczej na podporach betonowych, przejścia kolektora nad potokiem Blachowskiego.

c) muru oporowego zabezpieczającego działkę z budynkiem na trasie kolektora, z częściowym remontem ogrodzenia

2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera:

 Załącznik I do SIWZ: Projekt budowlany przebudowy kolektora sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową muru oporowego

 Załącznik II do SIWZ: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych