2 stycznia, 2023

Informacja dla Klientów

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: KR.RZT.70.125.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Zakopane i Kościelisko

Dowiedz się więcej
Skip to content