Procedury

1. Obsługa klienta

Załącznik nr 1

a) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków ZMIANA PŁATNIKA (dla istniejących punktów poboru)

b) Wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków (dla nowo podłączanych punktów poboru)

Załącznik nr 2 - Wniosek o zmianę danych firmy

Załącznik nr 3 - Wniosek o zmianę adresu płatnika / korespondencyjnego

Załącznik nr 4 - Wniosek o nadanie numeru nieruchomości / zmiana nazwy ulicy

Załącznik nr 5 - Wniosek o przeksięgowanie wpłaty

Załącznik nr 6 - Wniosek o zwrot nadpłaty

Załącznik nr 7 - Wniosek o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę na podlewanie ogródka

Załącznik nr 8 - Wniosek o podwodomierz

2. Procedura przyłączenia nowych odbiorców do sieci wod-kan

Załącznik nr 1 - Wniosek (W-j) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków jednorodzinnych
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku W-j oraz szkicu sytuacyjnego

Załącznik nr 1 - Wniosek (W-w) o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej dla budynków wielolokalowych, zespołów budynków rekreacyjnych , pensjonatów, hoteli, obiektów przemysłowych itp.

Załącznik nr 6 - Zlecenie na wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej (wcinka)

Załącznik nr 7 - Wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacji sanitarnej

Załącznik nr 8 - Wniosek o wydanie pisemnej kopii protokołu odbioru

RODO - informacja dla klienta na temat zasad przetwarzania danych osobowych

3. Procedura zawierania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego

Załącznik nr 1 - Wniosek o zawarcie umowy na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego

Wytyczne techniczne do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów w SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Odległości jakie należy zachować przy uzgadnianiu projektowanych sieci i obiektów względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

 

Informacje na temat przebiegu w terenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

Jeżeli potrzebują Państwo sprawdzić czy przez daną działkę przebiega sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, zachęcamy do skorzystania ze Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Zakopane – adres: https://mzakopane.e-mapa.net/ .

W pierwszej kolejności należy wyszukać interesujący nas adres lub konkretną działkę, w tym celu należy użyć narzędzia szukaj (prawy górny róg).  

Kiedy system przeniesie nas w odpowiednie miejsce, klikamy ikonę drzewka warstw (pierwsza od lewej), rozwijamy przyciskiem „+” zakładkę Powiat Tatrzański i zaznaczamy uzbrojenie terenu.

Skip to content