Historia

Przełom XIX i XX wieku to dla Zakopanego okres bardzo intensywnego rozwoju. Z małej osady, której ludność zajmowała się głównie rolnictwem i pasterstwem, przekształca się ono w ośrodek przemysłowy, uzdrowiskowy i turystyczny. Powstaje tutaj huta, papiernia, zakłady wodolecznictwa, domy prywatne, pensjonaty, hotele, sklepy, a także linia kolejowa. Coraz więcej osób przeprowadza się do Zakopanego na stałe, rośnie też liczba gości, która w 1899r. przekracza już 5 tys. osób rocznie. Te gwałtowne zmiany pociągały za sobą konieczność rozbudowy infrastruktury. Wśród górali i przyjezdnych znaleźli się światli ludzie, którzy taką potrzebę dostrzegli i potrafili przeprowadzić niezbędne inwestycje. Zasługi te należy przypisać zwłaszcza hr. Władysławowi Zamoyskiemu i dr Andrzejowi Chramcowi.

Zakopane potrzebowało przede wszystkim wodociągów i kanalizacji. W 1886 roku otrzymało ono status stacji klimatycznej i stanęło przed wyzwaniem zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych kuracjuszom i turystom z całej Polski. Jednak ze względu na trudności finansowe i techniczne najpierw zajęto się ujęciami wody oraz siecią wodociągową. W listopadzie 1904 roku gotowe były już plany opracowane przez inż. Ignacego Radziszewskiego z warszawskiej firmy Jeziorański-Drzewiecki. Wodociąg zaprojektowano tak, by mógł zaopatrzyć w wodę 20 tys. mieszkańców. Jego realizację rozpoczęła w 1905 roku firma Rodakowskiego ze Lwowa. Na inwestycję gmina zaciągnęła pożyczkę w wysokości 400 tys. koron, na którą gwarancji udzielił Sejm galicyjski. Zasadnicza część sieci oraz dwa zbiorniki zasilające w wodę Zakopane ulokowane w Kuźnicach i na Antałówce były już gotowe w 1906 roku i taka właśnie data widnieje na ich elewacji frontowej. Natomiast oficjalny odbiór inwestycji przez władze miasta nastąpił w 1908r. W 1909 roku zrobiono pomiary do opracowania planów i kosztorysu kanalizacji. Niestety Wybuch I wojny światowej oddalił w czasie ich realizację. Budowę sieci kanalizacyjnej rozpoczęto dopiero w 1935 roku.

.. Gdy Zakopane zostanie w podany przez nas sposób uregulowane, gdy prócz tego otrzyma inne nieodzowne urządzenia, jak: wodociągi, kanalizacyę wreszcie elektryczne oświetlenie, wtedy dopiero może się rozwinąć w przyspieszonym tempie na prawdziwie światową stacyę klimatyczną, do czego ją świetne przyrodzone warunki powołują ..

Sprawa regulacji Zakopanego, "Przegląd Zakopiański" R. 1: 1899, nr 3 (17 VIII)

Tak więc 100 lat temu uczyniono pierwsze kroki, które potem umożliwiły dalszy rozwój Zakopanego. Przez cały ten okres przeprowadzono wiele niezbędnych dla miasta inwestycji, z których korzystamy do dzisiaj. Dzieje budowy zakopiańskich wodociągów i kanalizacji są ważną, choć nie zawsze znaną i docenianą, częścią historii miasta. Do następnych pokoleń należała rozbudowa i modernizacja wybudowanej wówczas infrastruktury oraz dostosowanie jej nie tylko do potrzeb mieszkańców, ale również prawie stu tysięcy osób goszczących pod Tatrami w sezonie turystycznym.