W laboratorium

W LABORATORIUM - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - KROK 5

Pozostałości po oczyszczaniu ścieków

Oczyszczone, bezpieczne już dla ludzi i dla środowiska, ścieki komunalne trafiają do obiegu rzecznego. Na oczyszczalni pozostają jednak usunięte z nich zanieczyszczenia. Oprócz skratek (ciał stałych mechanicznie oddzielonych od ścieków) i piasku wytwarzany jest przede wszystkim osad ściekowy. Tworzą go głównie bakterie i pierwotniaki, które brały udział w biologicznym procesie oczyszczania ścieków. Co ciekawe, w jednym litrze osadu znajduje się kilkaset tysięcy takich mikroorganizmów!

Co się dzieje z osadem ściekowym?

Część jest zawracana do reaktora biologicznego, natomiast nadmiar osadu, po odpowiedniej przeróbce, może być wykorzystywany np. rolniczo – do rekultywacji terenu, kompostowany lub spalany. Wiecie, że osad z zakopiańskiej oczyszczalni ścieków wykorzystywano już do rekultywacji terenów zdegradowanych oraz pod uprawy wierzby energetycznej?

 

Obróbka osadu polega przede wszystkim na jego odwodnieniu i higienizacji. Odbywa się to na tzw. prasie filtracyjnej, na którą trafiają osady zarówno z oczyszczalni Łęgi, jak i Spyrkówka. Początkowe uwodnienie osadu wynosi ok. 99%, końcowe – ok. 80%, co oznacza dwudziestokrotną redukcję jego objętości.

 

W obu zakopiańskich oczyszczalniach ścieków w ciągu roku powstaje ok. 6 tys. ton osadów ściekowych, czyli dwa razy tyle, ile mógłby pomieścić budynek dyspozytorni oczyszczalni.

Rozcieńczanie jest szkodliwe

Biologiczne oczyszczanie ścieków pozwala na pełne usuwanie związków biogennych (głównie fosforu i azotu), jednakże dla biorących w nim udział mikroorganizmów zbytnie rozcieńczenie ścieków jest szkodliwe. Tymczasem oczyszczalnia, w związku ze specyficznym górskim ukształtowaniem terenu oraz dużym nasyceniem podłoża wodą gruntową, jest narażona na napływ dodatkowych wód tzw. wód, infiltracyjnych (z opadów lub zbiorników wodnych). Aby temu zapobiec, systematycznie uszczelniane są kolektory ściekowe. Kolejnym powodem tego zjawiska jest też wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

W Zakopanem istnieje rozdzielcza sieć kanalizacyjna. Jej użytkownicy powinni osobno odprowadzać ścieki bytowe i wody opadowe, aby zbytnio nie obciążać oczyszczalni wodami infiltracyjnymi!

Parametry ścieków – oczyszczalnia „Łęgi”

 

To nie woda pitna!

Oczyszczalnie Łęgi i Spyrkówka usytuowane są nad potokiem Cicha Woda. Do niego odprowadzane są oczyszczone ścieki. Parametrami fizykochemicznymi nie odbiegają one znacząco od wody w rzece, nie nadają się jednak do spożycia. Wynika to ze specyfiki procesu oczyszczania, którego celem jest usunięcie odpadów stałych oraz redukcja zanieczyszczeń chemicznych, a nie likwidacja zagrożenia mikrobiologicznego. Takie oczyszczenie ścieków, aby nadawały się do picia, jest oczywiście możliwe, ale bardzo drogie. Ma zastosowanie jedynie w bogatych krajach o znaczącym deficycie wody.

 

Pamiętaj!

Ścieki oczyszczone nie są zwykłą wodą i nie nadają się do picia ze względu na obecność bakterii. Oczyszczanie ścieków polega na redukcji zanieczyszczeń chemicznych, natomiast woda do celów spożywczych musi zostać jeszcze uzdatniona w stacji uzdatniania wody!

Skip to content