Laboratorium

Certyfikowane laboratorium SEWiK

Laboratorium SEWIK mieści się na terenie Oczyszczalni Ścieków Łęgi w Zakopanem. Głównym zadaniem Laboratorium jest wykonywanie badań na potrzeby technologiczne Oczyszczalni Ścieków oraz w celu określenia oddziaływania oczyszczonych ścieków na środowisko naturalne. Prowadzone są również badania związane z uzdatnianiem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz jakością wody dostarczanej mieszkańcom miasta.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową i sprzęt pomocniczy a analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony personel . Kompetencje personelu są stale podnoszone przez szkolenia i potwierdzane poprzez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań oraz dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości oferowanych usług. 

W styczniu 2012 r. Laboratorium uzyskało Certyfikat Akredytacji Nr AB 1308, potwierdzający spełnienie wymagań dla systemu zarządzania i kompetencji technicznych określonych w międzynarodowej normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 “Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Laboratorium SEWiK wykonuje badania z zakresu udzielonej akredytacji na zlecenia zewnętrzne. Szczegółowych informacji w zakresie świadczonych usług Laboratorium udziela:

Grażyna Bobrowska – Kierownik Laboratorium – tel. 18 20-24-474
e-mail: grazyna.bobrowska@sewik.com.pl

Skip to content