Organizacja

W grudniu 2004 r. Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę o powołaniu grupy kapitałowej, w skład której weszły trzy firmy komunalne działające na terenie powiatu tatrzańskiego: SEWIK Sp. z o.o., TESKO Sp. z o.o. i Zakopiańskie TBS Sp. z o.o.

Powstanie tej grupy ma na celu racjonalizację kosztów oraz usprawnienie organizacji i zarządzania spółek. Powinno to również umocnić ich pozycję na rynku oraz podnieść zadowolenie klientów z świadczonych usług. W 2006 roku rozpoczęto tworzenie właściwej struktury grupy. Wynikiem tych przekształceń jest też zmiana nazwy naszej spółki, która obecnie przyjęła brzmienie SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

  • Stanisława Czubernat – Prezes Zarządu
  • Rafał Birecki – Członek Zarządu

Prokurenci

  • Janina Bachleda-Dorcarz
  • Marcin Rafacz

Rada Nadzorcza

  • Wiktor Łukaszczyk – Przewodniczący
  • Dorota Kierpacz
  • Wojciech Stankiewicz
  • Katarzyna Mitka
  • Grzegorz Bachleda
  • Roman Ratułowski

W grudniu 2004 r. Rada Miasta Zakopane podjęła uchwałę o powołaniu grupy kapitałowej, w skład której weszły trzy firmy komunalne działające na terenie powiatu tatrzańskiego: SEWIK Sp. z o.o., TESKO Sp. z o.o. i Zakopiańskie TBS Sp. z o.o.

Powstanie tej grupy ma na celu racjonalizację kosztów oraz usprawnienie organizacji i zarządzania spółek. Powinno to również umocnić ich pozycję na rynku oraz podnieść zadowolenie klientów z świadczonych usług. W 2006 roku rozpoczęto tworzenie właściwej struktury grupy. Wynikiem tych przekształceń jest też zmiana nazwy naszej spółki, która obecnie przyjęła brzmienie SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Strukturę spółki przedstawia Schemat organizacyjny 

Dane firmy:
Zarząd oraz administracja Spółki mieści się w Zakopanem, przy ulicy Kasprowicza 35c
REGON: 490003792
NIP: 736-000-69-71
KRS: 0000090155 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
Kapitał zakładowy Spółki: 52 755 600,00 zł

Skip to content