O firmie

Spółka SEWiK istnieje od 1992 roku kontynuując tradycję wodociągów działających w Zakopanem już od 1906 roku.

Aktualnie obsługujemy ponad 7,1 tys. odbiorców, dostarczając wodę i oczyszczając ścieki na terenie Zakopanego i większej części gminy Kościelisko.

Obecnie zakańczane są najważniejsze inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne na terenie Zakopanego. Systematycznie wzrasta ilość mieszkańców podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W roku 2012 osiągnięto wskaźnik skanalizowania aglomeracji Zakopane na poziomie 95%. Pod koniec 2015 roku zostanie zakończony projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności pn “Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miasta Zakopane”. Przed Spółką jest natomiast realizacja ambitnego zadania w postaci “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014-2020”.

Spółka ciągle się rozwija, aby zapewniać swoim klientom wysoką jakość usług oraz dbać o środowisko naturalne. Jest członkiem Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Skip to content