Mechaniczne oczyszczanie

MECHANICZNE OCZYSZCZANIE - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - KROK 2

Skąd się biorą ścieki?

Ścieki bytowo-gospodarcze (z naszych domów i hoteli) oraz przemysłowe (z zakładów przemysłowych) to wody zużyte w wyniku działalności życiowej i gospodarczej człowieka. Trafiają one do kanalizacji sanitarnej. Z kolei śmieci powinny trafiać do koszy i pojemników, a następnie na składowisko odpadów. Zdarza się jednak, że są wrzucane do kanalizacji, skąd i tak zostaną wywiezione na wysypisko jako tzw. skratki, ale wcześniej mogą poważnie uszkodzić sieć kanalizacyjną i działające na oczyszczalni urządzenia.


Pamiętaj! Wrzucając do kanalizacji szmaty, worki, butelki, puszki i inne śmieci, nie zaoszczędzisz, możesz za to zaszkodzić!

Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni Spyrkówka i Łęgi dzieli się na dwa etapy: część mechaniczną i biologiczną. Część mechaniczna przypomina oddzielanie kamyków od piasku przez dziecięce sitko. „Sitkiem” w oczyszczalni ścieków jest budynek krat i urządzenie o nazwie piaskownik. Ścieki wpływają na oczyszczalnię kanałem o średnicy 100 cm i kierowane są do budynku krat. Działają tam dwie kraty taśmowe o perforacji 3,5 mm z prasopłuczką oraz 1 krata ręczna o prześwicie 6 mm, na których zatrzymywane są wszystkie ciała stałe o wielkości ponad 3,5 mm – tzw. skratki. Najczęściej są to kamyki i drobne śmieci, ale zdarzają się też szmaty, worki foliowe, butelki, puszki czy kawałki drewna. Takie przedmioty nie powinny trafiać do kanalizacji!


Oddzielone od ścieków ciała stałe (skratki) są systematycznie zbierane z krat, płukane, sprasowywane, pakowane do worków i wywożone na składowisko odpadów. Ilość usuwanych skratek w ciągu doby wynosi ok. 0,4 m3, czyli cztery duże worki.

Ciężkie zanieczyszczenia opadają na dno

Urządzenie o nazwie piaskownik zatrzymuje z kolei ziarniste zanieczyszczenia mineralne – piasek, popiół, węgiel. Na oczyszczalni Łęgi działają aż trzy piaskowniki poziome o długości 32 m. To specjalnie skonstruowane koryta o przekroju trapezowym, które wyrównują prędkość przepływu ścieków, co umożliwia opadanie cięższych cząstek na dno. Odpady z dna wybierane są za pomocą zgarniaczy i pomp piasku. Zatrzymany w ten sposób piasek trafia do separatora. Ilość oddzielanego w piaskownikach piasku wynosi ok. 0,5 m3 w ciągu doby.

Skip to content