Zakopane skanalizowane

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW W ZAKOPANEM - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - KROK 1

Zakopane skanalizowane

Wiecie, że w Zakopanem już w latach 1905-1908 wybudowano sieć wodociągową? Od razu rozpoczęto też starania o skanalizowanie gminy. W 1909 roku zrobiono pierwsze pomiary potrzebne do opracowania planów i kosztorysu kanalizacji. Niestety wybuch I wojny światowej oddalił w czasie ich realizację. Budowę sieci kanalizacyjnej rozpoczęto dopiero w 1935 roku, dwa lata później wbito pierwszą łopatę pod oczyszczalnię ścieków na Spyrkówce. Projektantem inwestycji był inż. Jerzy Goliszewski, a prace trwały do wiosny 1939 roku. Druga oczyszczalnia ścieków Łęgi została oddana do użytku w 1990 roku. Od 1992 roku obie oczyszczalnie oraz sieć wodociągową i kanalizacyjną eksploatuje Spółka SEWIK. 

Gdzie trafiają ścieki?

Ścieki bytowe z terenu Zakopanego i części gminy Kościelisko odprowadzane są siecią kanalizacyjną o łącznej długości ponad 250 km! W skład sieci wchodzą kolektory, przyłącza kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest aktualnie ok. 5000 budynków w Zakopanem i 450 w Kościelisku.

Na terenie Zakopanego działają dwie mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków – Łęgi i Spyrkówka. Ich działanie oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych procesów pozwalających na pełne usuwanie zanieczyszczeń biogennych. 

Ile mieszkańcy wytwarzają ścieków?

Oczyszczalnie były zmodernizowane w latach 1996, 2000 i 2015. Aktualna przepustowość oczyszczalni Spyrkówka wynosi 14 000 m3/d, a Łęgi 15 000 m3/d. Co to oznacza? Że każdy mieszkaniec Zakopanego mógłby średnio wytwarzać 1m3 ścieków na dobę. Co ciekawe, w porównaniu z obowiązującymi normami jest to wartość dziesięciokrotnie zawyżona. Normy przewidują bowiem, że każdy mieszkaniec wytwarza około 100 litrów ścieków na dobę (0,1 m3). Oczyszczalnie mają takie parametry, aby uniknąć przeciążenia w sezonie turystycznym, a także w czasie opadów deszczu czy roztopów.  

Drugie życie odpadów

Oczyszczone, bezpieczne już dla ludzi i dla środowiska, ścieki trafiają do rzeki. Podczas procesu oczyszczania powstają jednak tzw. produkty uboczne. Te odpady są zagospodarowywane zgodnie z dobrą praktyką środowiskową i inżynierską. Mineralna frakcja odpadów trafia na składowisko, natomiast osady ściekowe są w różny sposób wykorzystywane. W jaki sposób? Np. jako nawóz rolniczy lub do rekultywacji terenów. Ścieki oczyszczone z obu zakopiańskich oczyszczalni spełniają warunki pozwolenia wodno-prawnego, a także parametry określone w ustawodawstwie polskim i europejskim. 

Skip to content