Do zapamiętania

PODSUMOWANIE - ŚCIEŻKA EDUKACYJNA - KROK 7

Zakopane dba o środowisko

Trudno byłoby się nam obejść bez dobrodziejstwa cywilizacji, jakim jest system dostarczania wody i odprowadzania ścieków z naszych domów. Zwykle jednak nie zastanawiamy się, jak ten system działa – skąd bierze się woda, która
płynie z naszych kranów, i co dzieje się z wytwarzanymi przez nas ściekami? Dawniej nieoczyszczone ścieki trafiały bezpośrednio do rzek, a niektóre polskie miasta w dalszym ciągu do oczyszczalni kierują tylko część ścieków. Na tym
tle nasze Zakopane jest bardzo nowoczesne. Od 1938 roku, czyli wybudowania pierwszej oczyszczalni ścieków na Spyrkówce, ciągle podejmowane były działania mające na celu minimalizację zanieczyszczeń. Również dzisiaj dla spółki SEWIK bardzo ważna jest dbałość o środowisko naturalne. Powinna być to wspólna troska wszystkich mieszkańców Zakopanego! Mamy nadzieję, że ścieżka edukacyjna, którą z nami spacerowaliście, będzie do tego dobrą zachętą.

Czy już wiesz:

ZAPAMIĘTAJ:

  1. Kanalizacja służy do odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Aby jej nie uszkodzić, nie wrzucaj do kanalizacji szmat, worków, butelek, puszek a nawet drobnych plastikowych odpadów!
  2. Ogranicz w swoim domu zużycie środków czyszczących i proszków do prania zawierających fosfor, a przyczynisz się do ochrony wód powierzchniowych!
  3. Ścieki bytowe należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe do kanalizacji burzowej, aby zbytnio nie obciążać oczyszczalni wodami infiltracyjnymi!
  4. Po oczyszczeniu ścieków otrzymujemy odpady, które należy racjonalnie zagospodarować. Osady ściekowe mogą być wartościowym surowcem służącym jako nawóz lub do uzyskiwania energii.
  5. Ścieki oczyszczone nie są zwykłą wodą i nie nadają się do picia! Woda do celów spożywczych musi zostać uzdatniona w stacji uzdatniania wody!
Skip to content