Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWIK  TATRZAŃSKA  KOMUNALNA  GRUPA  KAPITAŁOWA  W  ZAKOPANEM INFORMUJE,  ŻE  W  ZWIĄZKU  Z USUWANIEM AWARII  NA SIECI  WODOCIĄGOWEJ W  DNIU  17.02.2020 R.  OD GODZ. OK. 9.00 WYSTĄPI SPADEK CIŚNIENIA W SIECI WODOCIĄGOWEJ W REJONIE UL.JAGIELLOŃSKA I UL.SMREKOWA. W NAJWYŻEJ POŁOŻONYCH BUDYNKACH PRZY TYCH ULICACH MOŻE RÓWNIEŻ WYSTĄPIĆ BRAK  WODY. ZA  UTRUDNIENIA  BARDZO  PRZEPRASZAMY

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku: Specjalista do spraw zakupów

 

Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:

  • Realizacja procesu zamówień Spółki w zakresie zakupów towarów i usług w oparciu o obowiązującą procedurę zakupową i ustawę o zamówieniach publicznych.
  • Negocjowanie warunków umów oraz zasad współpracy z kontrahentami Spółki.
  • Terminowe prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z prowadzeniem zakupów, realizacją usług oraz pozostałych zamówień.
  • Kontrola rynku dostawców towarów i usług w celu optymalizacji kosztów zamówień.
  • Uczestnictwo w szkoleniach i kursach celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jeżeli potrzebują Państwo sprawdzić czy przez daną działkę przebiega sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, zachęcamy do skorzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Zakopane – adres: https://mzakopane.e-mapa.net/ .

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. informuje, że w dniach: 24 i 31 grudnia 2019 firma będzie czynna w godz. 7:00-12:00. 27 grudnia 2019 firma będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisku: elektryk plus operator urządzeń oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:
•    Obsługa i kontrola procesów technologicznych na oczyszczalni Łęgi i Spyrkówka, a także na innych obiektach wchodzących w skład Działu Eksploatacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków
•    Wykonywanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych urządzeń oczyszczalni i zewnętrznych przepompowni ścieków
•    Wykonywanie  prac eksploatacyjnych i remontowych sieci   kanalizacyjnej
•    Remonty i naprawy urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków oraz na przepompowniach 
•    Usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej
•    Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej

W związku z wejściem w życie w dniu 1 września 2019 roku nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadziła elektroniczny Wykaz podmiotów VAT zawierający m.in. numery bankowych rachunków rozliczeniowych (tzw. białą listę), informujemy, że wskazany numer rachunku bankowego na wystawionych przez SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z .o.o.  fakturach jest Państwa indywidualnym rachunkiem, zwanym inaczej rachunkiem wirtualnym.