internetowe Biuro Obsługi Klienta

Korzystaj z nowej formy kontaktu !

Ścieżka edukacyjna

Wszystko co powinieneś wiedzieć o oczyszczaniu ścieków

Nowy szlak oczyszczania

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane

Dostarczamy wodę już od ponad 100 lat

Nasza historia rozpoczęła się w 1906 roku

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej przy dworcu PKP w dniach od 06.12.2021r. do 08.12.2021 od godz. 8:00 do godz. 15:00 mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody w rejonie ulic : Jagiellońska, Kościuszki, Chramcówki.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Informujemy iż z dniem 30 września 2021 r. nastąpiła aktualizacja „Wytycznych  technicznych do projektowania i wykonawstwa sieci, przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz wymagania w zakresie ich odbiorów w SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.” 

SEWIK  Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w  Zakopanem informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej  w dniu 09.09.2021r. od godz. 9:00 wystąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy:

Kasprowicza od nr 1 (rondo) do skrzyżowania z ul. Szpitalna

Stroma

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w  Zakopanem informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej  w dniu 08.09.2021r. od godz. 9:30 wystąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy:

Sabały

Żeromskiego od nr 12(przedszkole) do nr 39

Szymanowskiego do nr 7

 

Dotyczy: wprowadzenia  czasowej zmiany organizacji  ruchu  w związku z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej Rondo Armii Krajowej, ul. Jagiellońska, ul. Kościuszki, ul. Chramcówki.

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o. o. z siedzibą w Zakopanem zawiadamia, że od dnia 04.05.2021 r. do 31.05.2021r. zostanie wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu w związku z budową i rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej przy Rondzie Armii Krajowej, ul. Jagiellońska, ul. Kościuszki, ul. Chramcówki.

Za utrudnienia przepraszamy.

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01.01.2021 ulega zmianie załącznik nr 3 do Regulaminu wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

Cena usług oczyszczania nieczystości ciekłych bytowych dowożonych na stację zlewną wynosić będzie:

 

  • Ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych - 13,80 zł netto/1 m3 
  • Ścieki bytowe z kabin sanitarnych - 47,90 zł netto/1 m3