Aktualności

Informacja dla Klientów

SEWIK TATRZAŃSKA KOMUNALNA GRUPA KAPITAŁOWA W ZAKOPANEM INFORMUJE, ŻE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRAC NA UJĘCIU WODY W „KUŹNICACH” W NOCY Z 11.06.2024 NA 12.06.2024 OD GODZ. 24:00 DO GODZ. 6:00, MOGĄ WYSTĄPIĆ OGRANICZENIA W DOSTAWIE WODY DLA MIASTA ZAKOPANE - SPADKI CIŚNIEŃ, PRZERWY W DOSTAWIE WODY.

Informacja dla Klientów

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. w Zakopanem informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 05.06.2024r.od godz. 08:30 wystąpi przerwa w dostawie wody przy ulicach: - Droga do Walczaków od nr 13 do nr 54, - Skibówki 17, 21, 21A, 29A, 29B, 29C, 29D

Informacja dla Klientów

SEWIK TATRZAŃSKA  KOMUNALNA  GRUPA  KAPITAŁOWA  W  ZAKOPANEM INFORMUJE, ŻE  W  ZWIĄZKU  Z AWARIĄ NA UJĘCIU WODY W „KUŻNICACH” W NOCY 05.06.2023 1:00, WYSTĄPIŁO  OGRANICZENIE W DOSTAWIE  WODY DLA MIASTA ZAKOPANE. AWARIA ZOSTAŁA USUNIĘTA O GODZ. 7:00 NAPEŁNIENIE SIECI NASTĄPI DO GODZ. 10:00.

Nasza Działalność

Dostarczamy wodę, odprowadzamy ścieki

Oferta pracy

OFERTA PRACY

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisku: Zastępca kierownika eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Do obowiązków pracownika będzie należeć między innymi:

 • Zapewnienie prawidłowej eksploatacji sieci kanalizacyjnej, zgodnej z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki.
 • Prowadzenie i koordynowanie prac eksploatacyjnych, remontowych i inwestycyjnych zgodnie z dobrą praktyką inżynierską, DTR oraz obowiązującym ustawodawstwem w zakresie sieci kanalizacyjnej Spółki.
 • Przygotowywanie propozycji planów inwestycji, remontów, budżetów i bieżących zadań w zakresie eksploatacji sieci
 • Ewidencja i weryfikacja danych związanych z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacyjnej.
 • Koordynowanie, kontrola i odbiory prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne w zakresie sieci
 • Prowadzenie inspekcji sieci kanalizacyjnej od strony parametrów technicznych, kontrola i wykonywanie zaleceń pokontrolnych w zakresie eksploatacji sieci
 • Organizowanie pracy na sieci kanalizacyjnej od strony osobowej i sprzętowej, zapewnienie ciągłości prac pogotowia wod-kan oraz prac w czasie awarii.

Wymagania które powinien spełniać kandydat

 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej, pracami projektowymi i budowlanymi w zakresie technicznej infrastruktury komunalnej;
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (brygada, zespół, dział);
 • Udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników;
 • Umiejętności organizacyjne i komunikacyjne;
 • Samodzielność i asertywność;
 • Umiejętność uczenia się oraz efektywnego wdrażania nowych systemów i rozwiązań organizacyjnych;
 • Znajomość zagadnień związanych z eksploatacją sieci kanalizacyjnej
 • Wykształcenie  wyższe techniczne, preferowany kierunek inżynieria środowiska lub ochrona środowiska
 • Biegła znajomość czytania dokumentacji technicznej i map geodezyjnych
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office,
 • Prawo jazdy kat. B;

Oferujemy: 

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Pakiety medyczne

Dokumenty aplikacyjne można składać: 

 1. Elektronicznie (skan) na adres email: sewik@sewik.com.pl
 2. Osobiście w sekretariacie spółki
 3. Pocztą tradycyjną na adres:

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Kasprowicza 35 c 34-500 Zakopane

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia: Klauzula zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (plik do pobrania: klauzula-oświadczenie.pdf)

 

SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisku: monter-konserwator sieci wodociągowej, pomocnik montera-konserwatora sieci wodociągowej

Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:

 • Wykonywanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych sieci wodociągowej i ujęć wody
 • Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wody
 • Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji związanej z eksploatacją sieci wodociągowej

Wymagania które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, preferowane techniczne (monter sieci wod-kan),
 • Dbałość o jakość wykonywanej pracy, powierzony sprzęt i materiał, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność,
 • Umiejętność współpracy z ludźmi
 • Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji
 • Dobra organizacja pracy,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • Prawo jazdy kat. B. lub wyżej,

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Posiadanie dodatkowych uprawnień (np. operator koparki)
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Pakiety medyczne

Dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. Elektronicznie (skan) na adres email: sewik@sewik.com.pl
 2. Osobiście w sekretariacie spółki SEWIK
 3. Pocztą tradycyjną na adres:

                                           SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  Ul. Kasprowicza 35c, 34-500 Zakopane

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia: Klauzula zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (plik do pobrania: klauzula-oświadczenie.pdf)

Uwaga: dokumenty aplikacyjne bez wymaganego powyżej oświadczenia nie będą rozpatrywane (zostaną zniszczone).

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisku: monter, konserwator sieci kanalizacyjnej

Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:

 • Wykonywanie prac eksploatacyjnych i remontowych sieci   kanalizacyjnej
 • Czyszczenie sieci kanalizacyjnej
 • Usuwanie awarii na kanalizacji sanitarnej
 • Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji związanej z eksploatacją kanalizacji sanitarnej

Wymagania które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie minimum zawodowe preferowane techniczne,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera
 • Dobra organizacja pracy,
 • Dbałość o jakość wykonywanej pracy, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność,
 • Prawo jazdy kat. B

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,

Oferujemy: 

 • Możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i wciąż rozwijającej się firmie
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz odzież roboczą
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Pakiety medyczne

Dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. Elektronicznie (skan) na adres email: sewik@sewik.com.pl
 2. Osobiście w sekretariacie spółki
 3. Pocztą tradycyjną na adres:

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

Kasprowicza 35 c, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 24 455

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia: Klauzula zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (plik do pobrania: klauzula-oświadczenie.pdf)

Uwaga: dokumenty aplikacyjne bez wymaganego powyżej oświadczenia nie będą rozpatrywane (zostaną zniszczone).

 

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisku: elektryk plus operator urządzeń oczyszczalni ścieków

Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:

 • Obsługa i kontrola procesów technologicznych na oczyszczalni Łęgi i Spyrkówka, a także na innych obiektach wchodzących w skład Działu oczyszczalni ścieków
 • Wykonywanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych urządzeń oczyszczalni i zewnętrznych przepompowni ścieków
 • Remonty i naprawy urządzeń elektrycznych na oczyszczalni ścieków oraz na przepompowniach
 • Usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków.
 • Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków

Wymagania które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, preferowane techniczne (elektryk, elektro mechanik),
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Dbałość o jakość wykonywanej pracy, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność,
 • Prawo jazdy kat. B. lub wyżej,

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zasad działania, obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,

Oferujemy:

 • Możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i wciąż rozwijającej się firmie
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy i odzież roboczą
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Pakiety medyczne

Dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. Elektronicznie (skan) na adres email: sewik@sewik.com.pl
 2. Osobiście w sekretariacie spółki
 3. Pocztą tradycyjną na adres: SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. Kasprowicza 35 c   34-500 Zakopane    tel. 18 20 24 455

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia: Klauzula zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (plik do pobrania: klauzula-oświadczenie.pdf)

Uwaga: dokumenty aplikacyjne bez wymaganego powyżej oświadczenia nie będą rozpatrywane (zostaną zniszczone).

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowisku: operator urządzeń oczyszczalni ścieków

Do obowiązków pracownika będzie należeć m.in.:

 • Obsługa i kontrola procesów technologicznych na oczyszczalni Łęgi i Spyrkówka, a także na innych obiektach wchodzących w skład Działu oczyszczalnia ścieków
 • Wykonywanie prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych urządzeń oczyszczalni i zewnętrznych przepompowni ścieków
 • Usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków
 • Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków

Wymagania które powinien spełniać kandydat:

 • Wykształcenie minimum zawodowe, preferowane techniczne,
 • Podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Dbałość o jakość wykonywanej pracy, obowiązkowość, odpowiedzialność, dokładność,
 • Prawo jazdy kat. B. lub wyżej,

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zasad działania, obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • Uprawnienia SEP do 1 kV,

Oferujemy: 

 • Możliwość zdobywania doświadczenia w stabilnej i wciąż rozwijającej się firmie
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Szkolenie i wdrożenie w zakresie wykonywanych obowiązków
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Niezbędne narzędzia pracy oraz odzież roboczą
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • Pakiety medyczne 

Dokumenty aplikacyjne można składać:

 1. Elektronicznie (skan) na adres email: sewik@sewik.com.pl
 2. Osobiście w sekretariacie spółki
 3. Pocztą tradycyjną na adres:

SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.  ul. Kasprowicza 35 c. 34-500 Zakopane    tel. 18 20 24 455

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanego oświadczenia: Klauzula zgody wraz z obowiązkiem informacyjnym (plik do pobrania: klauzula-oświadczenie.pdf)

Uwaga: dokumenty aplikacyjne bez wymaganego powyżej oświadczenia nie będą rozpatrywane (zostaną zniszczone).

Skip to content