379 – Czyszczenie, odbiór i utylizacja odpadów z osadnika Imhoffa

Czyszczenie, odbiór i utylizacja odpadów z osadnika Imhoffa zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków – Spyrkówka w Zakopanem

Zapytanie ofertowe dla wartości zamówienia poniżej 130 000,-zł netto prowadzone jest w oparciu  o przepisy Procedury PQE/P/2 obowiązującej w SEWIK TKGK Spółka z o.o.

Czyszczenie, odbiór i utylizacja odpadów z osadnika Imhoffa zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków – Spyrkówka w Zakopanem.

Oferty należy złożyć na formularzu (Załącznik nr 1) drogą elektroniczną (podpisany skan dokumentów) na adres: zapytaniaofertowe@sewik.com.pl lub w kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółki w Zakopanem: ul. Kasprowicza 35C, 34-500 Zakopane.

Termin składania ofert upływa: 22.03.2022 r. o godz. 13.00.

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content