382 – Remont nawierzchni z kostki brukowej

Remont nawierzchni z kostki brukowej w miejscu usuniętych awarii  wodociągowych  i kanalizacyjnych na terenie Zakopanego i Kościeliska

 Zapytanie ofertowe dla wartości zamówienia poniżej 130 000,-zł netto prowadzone jest w oparciu o przepisy Procedury PQE/P/2 obowiązującej w SEWIK TKGK Spółka z o.o.

Remont nawierzchni z kostki brukowej w miejscu usuniętych awarii  wodociągowych  i kanalizacyjnych na terenie Zakopanego i Kościeliska

Oferty należy złożyć na formularzu (Załącznik nr 1) drogą elektroniczną (podpisany skan dokumentów) na adres:   zapytaniaofertowe@sewik.com.pl lub w kopercie bezpośrednio w sekretariacie siedziby Spółki w Zakopanem: ul. Kasprowicza 35C, 34-500 Zakopane.

Termin składania ofert upływa: 31.03.2022 r. o godz. 13.00.

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content