Kolejny etap rozbudowy oczyszczalni ścieków zakończony

1 października br. zgodnie z terminem umownym Firma IDS-BUD zakończyła prace w ramach zadania pn “Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”. Zadanie to było kluczowym elementem projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pn “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane”. Wartość całkowita zgodnie z umową wyniosła 18 700 000 zł.

 

Zrealizowany zakres rzeczowy obiją rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych. 

Na terenie oczyszczalni Łęgi wykonano:

 

 • modernizację bloku oczyszczania biologicznego w tym:
  – modernizację komory rozdziału ścieków, 
  – modernizacja reaktorów biologicznych, 
  – modernizacje i rozbudowę stacji dmuchaw, <
  – modernizacje stacji chemicznego strącania fosforu PIX,
  – modernizacje osadników wtórnych
 • budowę nowych sieci zewnętrznych,
 • modernizację rozdzielni głównej,
 • budowę linii kablowych (w zachodniej części terenu oczyszczalni),
 • modernizację oświetlenia terenu (w zachodniej części terenu).

 

Na terenie oczyszczalni Spyrkówka wykonano:

 • modernizację bloku oczyszczania mechanicznego w tym: 
  – przebudowa i modernizacja budynku krat
  – modernizacja piaskowników wirowych
 • modernizację bloku oczyszczania biologicznego w tym:
  – modernizację osadników Imhoffa,
  – modernizację pompowni osadu przefermentowanego,
  – modernizację komory osadu czynnego,
  – modernizację osadnika pośredniego,
  – modernizację pompowni osadu recyrkulowanego,
  – modernizację komory rozdziału na złoża,
  – omodernizację złóż biologicznych,
  – modernizację komory mieszania,
  – modernizację stacji chemicznego strącania fosforu PIX,
  – modernizację osadników wtórnych radialnych,
  – modernizację osadników wtórnych prostokątnych,
  – modernizacja pompowni osadu nadmiernego,
 • budowę pompowni wody technologicznej,
 • budowę nowych sieci zewnętrznych,
 • budowę linii kablowych,
 • rozbudowę drogi wewnętrznej w rejonie budynku krat.
Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content