Podpisanie umowy z firmą IDS-BUD

W wyniku zakończonego postępowania przetargowego dla zadania “Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2” został wyłoniony Wykonawca robót firma IDS – BUD z siedzibą w Warszawie, z którą w dniu 14.08.2013r. została podpisana umowa na kwotę 18 700 000 zł.

Zadanie “Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2” wchodzi w skład projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane”.

Projekt ten dofinansowany jest z Funduszu Spójności w ramach działania 1.1. “Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, Priorytetu I “Gospodarka wodno – ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content