Przepraszamy Mieszkańców Zakopanego
i turystów za przedłużenie przerwy
w dostawie wody

Szanowni Państwo,

prosimy przyjąć nasze przeprosiny za niedogodności związane z brakiem wody w dniu 18.01.2023r.

Utrudnienia w dostawie wody w dniu 18 stycznia 2023r. były związane z przebudową magistrali wodociągowej,  której przebieg kolidował z realizowaną inwestycją: „Budowa Centrum Komunikacyjnego w Kuźnicach”.

Prace realizowane były na zlecenie Urzędu Miasta Zakopane przez zewnętrznego wykonawcę, który zobowiązał się do przeprowadzenia robót zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W trakcie prowadzonych prac pojawiły się problemy techniczne, które opóźniły ich zakończenie o 3 godziny.

Natychmiast po wykonaniu przez zewnętrznego wykonawcę zadania, Spółka SEWIK uruchomiła dostawę wody,  jednakże napełnienie się rozległej,  ponad 300 kilometrowej sieci wodociągowej Miasta Zakopane – w większości grawitacyjnej, .jest procesem długotrwałym.

Pragniemy zapewnić naszych Klientów, że Spółka  SEWIK  dołożyła wszelkich starań, aby   wznowić dostawę wody dla mieszkańców i turystów w możliwie najkrótszym czasie.

Przepraszamy Państwa za zaistniałą sytuację.

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content