Zakończenie projektu “Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane”

Spółka Sewik z przyjemnością informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku zakończyła realizację projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane” współfinansowanego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

Całkowity koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 31 322 439,91 PLN, z czego wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 16 818 427,49 PLN. 

 

W ramach projektu zrealizowano dziewięć zadań inwestycyjnych w tym:

 

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Janosówka w Zakopanem, 
 • Rozbudowa węzła odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem, 
 • System sterowania oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem.
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 1 
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2 
 • Działania informacyjne i promujące Projekt, 
 • Rozbudowa węzła mechanicznego oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem, 
 • Przebudowa dróg i remont placów manewrowych na terenie oczyszczalni ścieków Łęgii Spyrkówka w Zakopanem, 
 • Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.

Zrealizowane inwestycje wpłynęły na poprawę jakości i efektywności pracy zakopiańskich oczyszczalni ścieków oraz na komfort życia osób mieszkających w ich pobliżu. 

 

W celu dalszego rozwoju Spółka ciągle realizuje nowe zadania. W planie inwestycyjnym Spółki na rok 2016 znalazło się łącznie ponad 50 pozycji z czego część dotyczy opracowywania dokumentacji projektowej inwestycji, a część ich  realizacji. 

W szczególności na liście zadań znalazły się takie pozycje, jak: 

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gubałówka;
 • Budowa sieci wodociągowej na Gubałówkę – uzyskanie pozwolenia na budowę;
 • Hermetyzacja części oczyszczalni ścieków mająca na celu ograniczenie nieprzyjemnych zapachów.

Wszystkie zaplanowane zadania mają na celu rozbudowę oraz poprawę infrastruktury na terenie Miasta Zakopane i Gminy Kościelisko.

Facebook
WhatsApp
Email
Skip to content